مجله تایه / چگونه محصولات را در تایه دسته بندی کنیم؟
عارف اکبری

۱− رفتن به مدیریت دسته بندی ها

مدیریت دسته بندی های تایه
پس از ورود به پنل مدیریت فروشگاه خود، روی دکمه مدیریت دسته بندی ها کلیک کنید. این دکمه در سایز موبایل و دسکتاپ در یک موقعیت قرار دارد و در سایز موبایل تنها آیکون آن نمایش داده میشود.

۲− ایجاد دسته بندی

افزودن دسته بندی
کافیست نام دسته بندی را وارد کنید و دکمه افزودن را بزنید.
نام دسته بندی نباید تکراری باشد.

۳− مشخص کردن دسته بندی محصول

دسته بندی محصول
در زمان ایجاد یا ویرایش محصول میتوانید دسته بندی آن را مشحص کنید. فیلد دسته بندی محصول قابلیت جستحو دارد و با نوشتن بخشی از اسم دسته بندی، آن دسته بندی را برای شما پیدا میکند. با انتخاب دسته بندی و ذخیره تغییرات محصول، دسته بندی اعمال میشود.

منابع: